Zwierzęta z metalu. Jeleń z metalu - metaloplastyka, rzeźby z metalu